Μεταξύ Σεβρών και Λωζάννης. Πλευρές της Μικρασιατικής Τραγωδίας

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

22 Απριλίου 2024

Αίθουσα "Πάνος Χαλδέζος"
18:00 - 20:00 Μεταξύ Σεβρών και Λωζάννης. Πλευρές της Μικρασιατικής Τραγωδίας