Βλάσης Αγτζίδης

 Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας, Συγγραφέας