Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Κων/νου Αντωνίου

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

4 Ιουνίου 2021

eΑίθουσα ΠΣ-1
13:45 - 17:30 Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Κων/νου Αντωνίου