Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

28 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
09:30 - 10:30 Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)