ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

26 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:00 - 13:00 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ