Επιμόρφωση-Ενημέρωση για τα μαθήματα της Γ ΓΕΛ [3/7 - 4/7]

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2019-07-03 09:00 - 2019-07-04 15:00



Το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ισχυρό Παρόν – Δυναμικό Μέλλον

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2019-06-11 10:00 - 19:30


Ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2019-06-05 19:00 - 21:00

ΟΛΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ! ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ!

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2019-05-13 12:00 - 15:00


Δια βίου Μάθηση Εξέλιξη & σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2019-04-13 10:00 - 14:00

Σελίδες