Συνέδριο για τις Διεθνείς Δράσεις και Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

7 Ιουνίου 2022

Aίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς»
09:30 - 18:00 Συνέδριο για τις Διεθνείς Δράσεις και Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων