Συνέδριο για τις Διεθνείς Δράσεις και Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων