Δείτε όλους τους Ομιλητές στο πρόγραμμα του Συνέδριο για τις Διεθνείς Δράσεις και Συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

.