ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-26 11:00 - 13:00


Ορκωμοσία ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-28 11:00 - 12:00

Ορκωμοσία ΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-28 12:00 - 13:00

Εξέταση διπλωματικής εργασίας κ. Κων/νου Αντωνίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-06-04 13:45 - 17:30

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΥΛΟΣ Εικονικό Συνεδριακό Κέντρο
2021-06-02 19:00 - 21:00

Σελίδες