Ορκωμοσία Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

4 Αυγούστου 2021

eΑίθουσα ΣΓΕ
10:00 - 12:00 Ορκωμοσία Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας