ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Θ

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

29 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕΥ-1
14:00 - 16:00 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Θ