ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ Τ.Γ.Ι.Υ.Π. Π.Θ. 29/07/2021

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

29 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΓΕ
10:45 - 13:30 Τελετή Ορκομωσίας και Αναγόρευσης Διδακτόρων του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας