Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-09 19:30 - 21:00

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-07 18:00 - 21:00
Σελίδες