ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2020-12-14 09:00 - 10:30

ΚΕΠ και Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Πολιτών (myKeplive+gov.gr)

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2020-10-07 09:15 - 13:30


ΚΕΠ και Ψηφιακή Εξυπηρέτηση Πολιτών (myKeplive+gov.gr) [9/7-10/7]

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2020-07-09 09:00 - 2020-07-10 15:30

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Προγραμμάτων & Υποδομών Μετά την Περίοδο της Πανδημίας [2/7 - 3/7]

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2020-07-02 09:00 - 2020-07-03 16:00


Σελίδες