Ορκωμοσία Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-07 12:00 - 15:00

Προκλήσεις και Προοπτικές της Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2020-12-23 09:00 - 14:00

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2020-12-14 09:00 - 10:30
Σελίδες