Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-07 18:00 - 21:00
Ορκωμοσία Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-04-07 12:00 - 15:00


Σελίδες