Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

19 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΑΚΕ
10:30 - 13:00 Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΑΚΕ
10:30 - 15:00 Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας