Τελετή Ορκωμοσίας Τμηματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

22 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΓΕ
11:00 - 12:30 Τελετή Ορκωμοσίας Τμηματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας