ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ Τ.Γ.Ι.Υ.Π. Π.Θ. 29/07/2021

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-29 10:45 - 13:30

Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-29 11:00 - 12:30


ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠΣ, ΠΜΣ, ΠΔΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-26 11:00 - 13:00


Ορκωμοσία ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2021-07-28 11:00 - 12:00

Σελίδες