Έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2019-02-16 11:30 - 18:00


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ»

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2019-01-15 10:00 - 15:00

Σελίδες