Ενημέρωση Υπευθύνων ΟΠΣ & Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021 - 2027

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
2022-11-02 09:30 - 16:00


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ FLEX 2023-24

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2022-10-01 11:30 - 12:30

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
2022-06-04 18:00 - 21:00


Σελίδες