Η Αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων και προμηθειών από τις αναθέτουσες αρχές και του βαθμού εξοικείωσης του αρμόδιου προσωπικού με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (ΚΩΔ.: 80165 Ο22)

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

16 Νοεμβρίου 2022

Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης»
11:00 - 14:30 Η Αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων και προμηθειών από τις αναθέτουσες αρχές και του βαθμού εξοικείωσης του αρμόδιου προσωπικού με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (ΚΩΔ.: 80165 Ο22)