Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

9 Ιανουαρίου 2023

Aίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς»
13:00 - 15:00 Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων