Ορκωμοσία Απόφοιτοι Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

9 Απριλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕΥ-1
18:15 - 19:25 Ορκωμοσία Απόφοιτοι Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας