Ορκωμοσία ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Τιμητική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

28 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
11:00 - 12:00 Ορκωμοσία ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών