Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

26 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
09:15 - 15:30 Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)