Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

 

Τελετή αποφοίτησης

 
Ζωντανα τωρα

29 Ιουλίου 2021

eΑίθουσα ΣΕ
10:30 - 12:30 Ορκωμοσίες Αποφοίτων των ΠΣ των πρώην ΤΕΙ (Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)