1907 — 2023 Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος: ένας αιώνας παρουσίας και δράσης στην υπηρεσία των ελληνογαλλικών σχέσεων

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

19 Οκτωβρίου 2023

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 1907 — 2023 Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος: ένας αιώνας παρουσίας και δράσης στην υπηρεσία των ελληνογαλλικών σχέσεων