Γυναίκα και άσκηση: από την παιδική ως την τρίτη ηλικία

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
2019-06-05 18:00 - 20:00

TEDxUniversityoftheAegean : Breaking Point

Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ (Ερμούπολη)
2019-03-31 12:00 - 18:45Αναπηρία και Τέχνη στην εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
2018-12-03 09:30 - 14:00

Από την αυτογνωσία στη διαμόρφωση του ατόμου του φοιτητή

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
2018-10-19 19:00 - 21:30


Σελίδες