Ο Ομοφοβικός και Τρανσφοβικός Εκφοβισμός στα Σχολεία

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

26 Σεπτεμβρίου 2019

Αίθουσα INNOVATHENS
14:30 - 20:30 Ο Ομοφοβικός και Τρανσφοβικός Εκφοβισμός στα Σχολεία