Διαδικτυακή συζήτηση: «Αφηγήσεις από τα σύνορα: Πώς να μιλήσουμε για τη μετανάστευση;»

Κύκλος «Φύλο και μετανάστευση»

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

23 Ιουνίου 2020

Auditorium Theo Angelopoulos
19:00 - 21:00 Διαδικτυακή συζήτηση: «Αφηγήσεις από τα σύνορα: Πώς να μιλήσουμε για τη μετανάστευση;»