Κάτι τρέχει με την ελληνική οικογένεια

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2015-04-28 19:00 - 22:00

Η πολιτική του Ανθρώπου: Υποσχέσεις και Κίνδυνοι

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
2015-04-23 19:00 - 21:00

Why we love and fear philia: The challenges of writing about friendship

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
2015-04-02 19:00 - 20:30
Η παραδοσιακή μας διατροφή: Το χθες ως πρότυπο για το αύριο

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2015-03-05 19:00 - 21:00

Το τελευταίο avant-garde κίνημα

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2015-03-01 18:00 - 19:30

Αρχαιολογία και συμμετοχή του κοινού

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
2015-02-20 18:00 - 20:00

Πρακτικές αλληλεγγύης στην πόλη

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
2015-02-17 19:00 - 21:00

Σελίδες