4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο - Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

13 Μαρτίου 2015

MC3
09:00 - 11:00 Καινοτομία, ψυχική υγεία και κρίση
11:00 - 12:30 Τεχνολογία και ψυχική υγεία
12:30 - 13:45 Νευροαπεικόνιση και θεραπευτικές προοπτικές
13:45 - 15:00 Νευροτροφίνες και συμπεριφορά
15:00 - 17:00 Σύγχρονες απόψεις για τη μεταρρύθμιση στην Υγεία
17:00 - 19:00 Η ψυχική υγεία στην οικονομική κρίση
19:00 - 20:00 Ελληνικός πολιτισμός και σύνθεση επιστημών

14 Μαρτίου 2015

MC3
09:00 - 10:30 Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των Ηλικιωμένων και των Περιθαλπόντων τους
10:30 - 12:00 Νέες Τεχνολογίες και Παιδί
12:00 - 14:00 Σύγχρονα δεδομένα στην Ψυχοφαρμακολογία
14:00 - 15:30 Εθισμός στο Διαδίκτυο και συννοσηρή ψυχοπαθολογία
15:30 - 17:30 Από την πρόληψη έως την αποκατάσταση των σοβαρών ψυχικών διαταραχών
17:30 - 18:30 Η Πρώιμη Παρέμβαση στην Ψύχωση. Σύγχρονες Δομές και Προσεγγίσεις ανά τον κόσμο
18:30 - 20:00 Οικονομικά της Υγείας: σύγχρονα δεδομένα και προβληματισμοί

15 Μαρτίου 2015

MC3
09:00 - 10:30 Ηλεκτρονικές εφαρμογές στην Άνοια
10:30 - 11:30 Ψυχική υγεία, Περιβάλλον και Οικολογία
11:30 - 12:30 Κοινοί τόποι Νευρολογίας και Ψυχιατρικής
12:30 - 14:00 Τα Οικονομικά της υγείας και η συμβολή τους στη διαχείριση νοσημάτων
14:00 - 15:30 Παράμετροι και λειτουργικότητα του Συναισθήματος
15:30 - 17:00 Κρίση και Αλλοίωση του Ατομικού/Κοινωνικού Εαυτού
17:00 - 18:30 Εξάρτηση από το διαδίκτυο: Ηθικά και δεοντολογικά θέματα
18:30 - 20:00 Διαδίκτυο: δυνατότητες προσφοράς στην υγεία και ηθικοί περιορισμοί