Η πολιτική του Ανθρώπου: Υποσχέσεις και Κίνδυνοι

Νέες σκέψεις για έναν κόσμο που αλλάζει

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

23 Απριλίου 2015

Δημήτρη Μητρόπουλου
19:00 - 21:00 Η πολιτική του Ανθρώπου: Υποσχέσεις και Κίνδυνοι