Θάλεια Δραγώνα

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην βουλευτής