Η πολιτική για την αναπηρία, η αναπηρία για την πολιτική

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

13 Μαρτίου 2015

Αμφιθέατρο
10:00 - 10:30 Η πολιτική για την αναπηρία, η αναπηρία για την πολιτική
10:30 - 11:20 1η Συνεδρία: Η κυβέρνηση για την αναπηρία
12:00 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 - 14:00 2η Συνεδρία: Αναπηρία, Θεωρητικές Προσεγγίσεις, πολιτικές πρακτικές και αντιστάσεις
14:00 - 14:30 Διάλειμμα
14:30 - 16:00 3η Συνεδρία: Αναπηρία, ψυχική υγεία και εξαρτήσεις: Θέσεις πέρα από τον αποκλεισμό, το στίγμα και τη χειραγώγηση
16:00 - 17:30 4η Συνεδρία: Αναζητώντας μια νέα πολιτική για την αναπηρία. Μοντέλα και Καλές Πρακτικές: Aνεξάρτητη Διαβίωση και Προσβασιμότητα.
18:00 - 19:30 ΑΝΟΙΧΤΟ FORUM ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ