Κωνσταντίνα Κούνεβα

Ευρωβουλευτής της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς