ΔΙΑΛΟΓΟΙ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) - Live webcast “Infodemic” πώς ο καταιγισμός πληροφοριών από πηγές πολλαπλής προέλευσης και η εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση τους, αποτελεί το νέο δεδομένο στην ενημέρωσή μας

ΔΙΑΛΟΓΟΙ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

29 Απριλίου 2020

Ψηφιακή Σκηνή
18:30 - 20:30 ΔΙΑΛΟΓΟΙ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) - Live webcast “Infodemic” πώς ο καταιγισμός πληροφοριών από πηγές πολλαπλής προέλευσης και η εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση τους, αποτελεί το νέο δεδομένο στην ενημέρωσή μας