Η σπουδαιότητα της ενασχόλησης με τη μουσική από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

3 Οκτωβρίου 2018

Νίκου Σκαλκώτα
19:00 - 21:00 Η σπουδαιότητα της ενασχόλησης με τη μουσική από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία