Εκπαίδευση για την Ένταξη: Καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

11 Δεκεμβρίου 2018

Αίθουσα INNOVATHENS
11:00 - 14:00 Εκπαίδευση για την Ένταξη: Καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών