Παρουσίαση του βιβλίου του Αρχιμ. Πορφυρίου, με τίτλο: «Πορεία Φωτός, Ν.-Γ. Πεντζίκης»

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

15 Νοεμβρίου 2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
18:30 - 20:30 Παρουσίαση του βιβλίου του Αρχιμ. Πορφυρίου, με τίτλο: «Πορεία Φωτός, Ν.-Γ. Πεντζίκης»