Χριστιανισμός και διαθρησκειακές σχέσεις

Θρησκεία στον σύγχρονο κόσμο

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

21 Οκτωβρίου 2014

MC2
19:00 - 21:00 Χριστιανισμός και διαθρησκειακές σχέσεις