Ιωάννης Κατερέλος

Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο