Ιωάννης Σκαρπέλος

Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο