Στέλιος Θωμόπουλος

Διευθυντής Εργαστηρίου Ολοκληρωμένων Συστημά-των, Ι.Π.Τ., Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»