Αλεξάνδρα Κορωναίου

Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Κοι-νωνικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο