Στέλλα Κυβέλου

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο