Βασιλική Αρτινοπούλου

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο