Γιώργος Καραμανώλης

Πρόεδρος Δ.Σ. Hellenic Blockchain Hub CTO/CIO Crowdpolicy