Ιωάννης Ψυχάρης

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο