Παναγιώτης Ρουμελιώτης

Ομότιμος Καθηγητής, Πρόεδρος Δ.Σ. Αττικής Τράπεζας