Νίκος Λέανδρος

Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Α-ντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο