Σπύρος Κλαδάς

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.